(1)
Komulainen, S.; Hämeenaho, P. Sosiaalisen Solidaarisuuden käänne Vammaisten Lasten Tutkimuksessa. ka 2019, 13, 65–75.