(1)
Huhtasalo, J. Opettajan Asiantuntijuus Muutoksessa – Asiantuntijuus Ja Sen Jakamisen Diskurssit Digitaalisessa oppimisympäristössä. ka 2019, 13, 45–64.