(1)
Sirkko, R.; Takala, M.; Muukkonen, H. Yksin Opettamisesta Yhdessä Opettamiseen: Onnistunut Yhteisopettajuus Inkluusion Tukena. ka 2020, 14, 26–43.