(1)
Tani, S.; Kiilakoski, T.; Honkatukia, P. Toimintavalmiusajattelu nuorisotyön, Kasvatuksen Ja Opetuksen kentillä: Kokonaisvaltainen näkökulma Nuorten Hyvinvoinnin edistämiseen?. ka 2019, 13, 4–25.