(1)
Toikkanen, A.; Nikkola, T. Inhimillisen Ja Ei-Inhimillisen Suhde Luokanopettajakoulutuksen Opetussuunnitelmissa. ka 2019, 13, 26–44.