(1)
Puustinen, M.; Paldanius, H.; Luukka, M.-R. Sisältötiedon Toistamista Vai Aineiston Analyysia? : Tiedonalakohtaiset Tekstitaidot Historian Ylioppilaskokeen tehtävänannoissa Ja Pisteytysohjeissa. ka 2020, 14, 9–34.