(1)
Syrjämäki, M. Vertaisvuorovaikutusta Vahvistavaa Pedagogiikkaa varhais(erityis)kasvatuksessa: Lectio Praecursoria. ka 2021, 15, 62–68.