Kurtelius, T., & Kumpulainen, K. (2022). Yksinäisyyden kokemisen muutokset nuoreksi kasvamisen polulla. Kasvatus & Aika, 16(4), 80–100. https://doi.org/10.33350/ka.107919