Moilanen, A., Kaarttinen, J., & Taneli, M. (2021). Sivistys ja demokratia. Kasvatus & Aika, 15(3–4), 28–44. https://doi.org/10.33350/ka.108971