Hohti, R., Haapalainen, R., El Harouny, N., Halli, J., Kanko, M., Orenius, M., Ramadani, S., Rinne, S., & Wiikari, L. (2022). Egyptin loiston varjo: Antikoloniaalinen museotyö antroposeenin hetkellä. Kasvatus & Aika, 16(3), 100–123. https://doi.org/10.33350/ka.111726