Ylirisku, H. (2022). Tiheikön kanssa: Yhteisen ajattelun tunnustelua. Kasvatus & Aika, 16(3), 163–171. https://doi.org/10.33350/ka.111743