Kellokoski, R.-M., & Sivenius, A. (2022). Kulttuuribunkkerin valtaus tilana, paikkana ja kenttänä: Tulkintoja museoarkiston valokuvista nuorten talonvaltauksesta 1980-luvun lopun Joensuussa. Kasvatus & Aika, 16(4), 5–25. https://doi.org/10.33350/ka.112083