Lähdesmäki, S. (2022). Ilmiölähtöisen oppimiskokonaisuuden suunnittelutaito opettajaopiskelijan geneeriseksi ammattitaidoksi ILO-suunnittelumallin avulla: Lectio praecursoria. Kasvatus & Aika, 16(2), 109–117. https://doi.org/10.33350/ka.113424