Rautiainen, M., Husso, M., & Piippo, S. (2022). Aineenopettajaksi opiskelevien koulukokemuksia sukupuolistuneesta väkivallasta. Kasvatus & Aika, 16(4), 101–115. https://doi.org/10.33350/ka.114743