Hosio, M. (2022). Välittävä kasvatus ja opetus peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten oppilaiden kokemana: Lectio praecursoria. Kasvatus & Aika, 16(2), 124–129. https://doi.org/10.33350/ka.115234