Kauppi, V.-M. (2022). Kontekstuaalinen, sosiaalinen ja oppiva äly – John Deweyn älyn teorian rekonstruktio: Lectio praecursoria. Kasvatus & Aika, 16(4), 171–175. https://doi.org/10.33350/ka.115613