Kasa, T., & Toivanen, R. (2023). Ihmisoikeuskasvatuksen tietämättömyyden historiasta kohti ihmisoikeuksia reflektoivaa kasvatusta. Kasvatus & Aika, 17(1), 203–222. https://doi.org/10.33350/ka.117107