Kiili, J., Moilanen, J., Lehto-Lundén, T., Svenlin, A.-R., & Kannasoja, S. (2023). Tutkimusta lasten kanssa: Autoetnografinen reflektio sukupolvien suhteista. Kasvatus & Aika, 17(1), 153–170. https://doi.org/10.33350/ka.119345