Pitkänen, H. (2023). Reflektoiva oppilas suomalaisessa perusopetuksen opetussuunnitelmallisessa arviointidiskurssissa. Kasvatus & Aika, 17(1), 50–73. https://doi.org/10.33350/ka.119400