Tomperi, T., & Veijola, A. (2023). Reflektiivisyys ja ajattelun ajatteleminen lukiofilosofiassa: Metakognitiivisen mallin ainedidaktinen kokeilu. Kasvatus & Aika, 17(1), 109–133. https://doi.org/10.33350/ka.119959