Pulkki, J. M., & Takkinen, P. (2022). Ekososiaalinen kysymys: Ekososiaalisen kasvatusajattelun teoreettisia lähtökohtia. Kasvatus & Aika, 16(4), 62–79. https://doi.org/10.33350/ka.120359