Pulkki, J., Foster, R., & Keto, S. (2022). Mitä on ekososiaalinen kasvatusteoria? : Ajatuksia Paavilaisen artikkelista. Kasvatus & Aika, 16(4), 116–124. https://doi.org/10.33350/ka.122418