Paavilainen, A. (2022). Onko ekososiaalinen kasvatusteoretisointi riittävän ekofeminististä? : Vastine vastineisiin. Kasvatus & Aika, 16(4), 132–142. https://doi.org/10.33350/ka.125166