Vertaisarvioijat 2021–2022. (2022). Kasvatus & Aika, 16(4), 199–200. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/125619