Moilanen, A., & Moilanen, P. (2023). Ekososialisaatio ja ekoindividuaatio sivistysideaaleina: Ekososiaalisen kasvatuksen teorian kritiikkiä. Kasvatus & Aika, 17(3), 50–63. https://doi.org/10.33350/ka.125835