Kaukko, M., Petäjäniemi, M., Harju-Autti, R., Haswell, N., Alisaari, J., Heikkola, L. M., & Mustonen, S. (2023). Tasapainoilua, tilan antamista ja näkymätisöintiä: Pakolaisaiheiden käsittely suomalaisissa kouluissa. Kasvatus & Aika, 17(4), 45–63. https://doi.org/10.33350/ka.127378