Sillanpää, T. (2023). Toimijuus lastentarhan tilallisissa murroksissa: Lectio praecursoria. Kasvatus & Aika, 17(3), 82–88. https://doi.org/10.33350/ka.131922