Huhtala, H.-M., Kannisto, T., Kauppi, V.-M., Koskelainen, J., & Pettersson, H. (2023). Demokratia, kasvatus ja kesäpäivät: Kasvatuksen historian ja filosofian kesäpäivät 2023. Kasvatus & Aika, 17(3), 64–70. https://doi.org/10.33350/ka.137684