Salomaa, S. (2024). Kohti tietoisempaa ja tavoitteellisempaa mediakasvatusta: Mediakasvatus osana varhaiskasvatuksen opettajien työtä ja koulutusta. Kasvatus & Aika, 18(1), 50–56. https://doi.org/10.33350/ka.141130