Kuismin, A. (2014). Kiertokoulun ja kansakoulun välissä – Jacob Ahlsmanin kutsumus ja kriisi. Kasvatus & Aika, 8(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68597