Aarnio-Linnanvuori, E. (2016). Ympäristöaiheiden tieteidenvälisyys yleissivistävän opetuksen haasteena aineenopettajien näkökulmasta. Kasvatus & Aika, 10(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68622