Karjalainen, S., & Puroila, A.-M. (2017). Ilon koodi: dialogisesti ja kulttuurisesti rakentuvat lasten ilon hetket päiväkotiarjessa. Kasvatus & Aika, 11(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68721