Hakoköngäs, E., Sakki, I., Pirttilä-Backman, A.-M., Kello, K., & Salapuro, H.-M. (2019). Arkaluontoiset ja marginalisoidut aiheet Suomen historian opetuksessa. Kasvatus & Aika, 13(2), 36–52. https://doi.org/10.33350/ka.69060