Hyvärinen, E., & Metso, P. (2018). Yksinäisiä kiertolaisia ja kouluyhteisön asennekasvattajia. Ortodoksisten uskonnonopettajien kokemukset opettajantyöstä ja vähemmistöön kuulumisesta 1950–2005. Kasvatus & Aika, 12(4), 37–53. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/76614