Toikkanen, A., & Nikkola, T. (2019). Inhimillisen ja ei-inhimillisen suhde luokanopettajakoulutuksen opetussuunnitelmissa. Kasvatus & Aika, 13(4), 26–44. https://doi.org/10.33350/ka.82723