Syrjämäki, M. (2021). Vertaisvuorovaikutusta vahvistavaa pedagogiikkaa varhais(erityis)kasvatuksessa: Lectio praecursoria. Kasvatus & Aika, 15(1), 62–68. https://doi.org/10.33350/ka.89971