SAVOLAINEN, U. Kasvun tiellä ja muutosten kynnyksellä – Evakkopojan muistelukertomuksenkronotoopit. Kasvatus & Aika, v. 3, n. 3, 1 syys 2009.