TANI, S.; KIILAKOSKI, T.; HONKATUKIA, P. Toimintavalmiusajattelu nuorisotyön, kasvatuksen ja opetuksen kentillä: kokonaisvaltainen näkökulma nuorten hyvinvoinnin edistämiseen?. Kasvatus & Aika, v. 13, n. 3, p. 4–25, 6 loka 2019.