TOIKKANEN, A.; NIKKOLA, T. Inhimillisen ja ei-inhimillisen suhde luokanopettajakoulutuksen opetussuunnitelmissa. Kasvatus & Aika, v. 13, n. 4, p. 26–44, 25 marras 2019.