SYRJÄMÄKI, M. Vertaisvuorovaikutusta vahvistavaa pedagogiikkaa varhais(erityis)kasvatuksessa: Lectio praecursoria. Kasvatus & Aika, v. 15, n. 1, p. 62–68, 25 maalis 2021.