Rajala, Antti, Jarmo Lehtinen, Elina Lehtomäki, Pihla Soinnunmaa, Mikael Sorri, ja Riikka Suhonen. 2021. ”Konkreetit Utopiat Keinona edistää Nuorten Kansalaisvaikuttamista”. Kasvatus & Aika 15 (3–4):410–424. https://doi.org/10.33350/ka.111560.