Kauppi, Veli-Mikko. 2022. ”Kontekstuaalinen, Sosiaalinen Ja Oppiva äly – John Deweyn älyn Teorian Rekonstruktio: Lectio Praecursoria”. Kasvatus & Aika 16 (4):171–175. https://doi.org/10.33350/ka.115613.