Pulkki, Jani Matti, ja Pasi Takkinen. 2022. ”Ekososiaalinen Kysymys: Ekososiaalisen Kasvatusajattelun Teoreettisia lähtökohtia”. Kasvatus & Aika 16 (4):62–79. https://doi.org/10.33350/ka.120359.