Pulkki, Jani, Raisa Foster, ja Sami Keto. 2022. ”Mitä on Ekososiaalinen Kasvatusteoria? : Ajatuksia Paavilaisen Artikkelista”. Kasvatus & Aika 16 (4):116–124. https://doi.org/10.33350/ka.122418.