”Vertaisarvioijat 2021–2022”. 2022. Kasvatus & Aika 16 (4):199–200. https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/125619.