Moilanen, Antti, ja Pentti Moilanen. 2023. ”Ekososialisaatio ja ekoindividuaatio sivistysideaaleina: Ekososiaalisen kasvatuksen teorian kritiikkiä”. Kasvatus & Aika 17 (3):50–63. https://doi.org/10.33350/ka.125835.