Sillanpää, Taina. 2023. ”Toimijuus lastentarhan tilallisissa murroksissa: Lectio praecursoria”. Kasvatus & Aika 17 (3):82–88. https://doi.org/10.33350/ka.131922.