Salomaa, Saara. 2024. ”Kohti tietoisempaa ja tavoitteellisempaa mediakasvatusta: Mediakasvatus osana varhaiskasvatuksen opettajien työtä ja koulutusta”. Kasvatus & Aika 18 (1):50–56. https://doi.org/10.33350/ka.141130.