Harrikari, Timo. 2017. ”"Yhteiskunnan Tahraamat – Kivuliaita Kokemuksia Ja Katseen välttänyttä hallintaa". Arvosteltu Teos: Marjo Laitala & Vesa Puuronen. Yhteiskunnan Tahra. Koulukotien Kasvattien Vaietut Kokemukset. Tampere: Vastapaino. 286 S”. Kasvatus & Aika 11 (1). https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68710.