Karjalainen, Satu, ja Anna-Maija Puroila. 2017. ”Ilon Koodi: Dialogisesti Ja Kulttuurisesti Rakentuvat Lasten Ilon Hetket päiväkotiarjessa”. Kasvatus & Aika 11 (3). https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68721.